A Bach virágok tipizálása

http://mindenamikineziologia.blog.hu/2018/03/01/a_bach_viragok_tipizalasa

A Bach virágok különlegessége abban rejlik, hogy segítségükkel egyszerűen és hatásosan kezelhetjük saját magunkat, elég ha tudatosulnak bennünk érzéseink és szavakba tudjuk foglalni, hogyan érezzük magunkat: tehát hogy pillanatnyilag dühösek vagy szomorúak vagyunk e. Minden kedélyállapothoz van virágesszencia, mely képes arra, hogy enyhülést nyújtson. Az esszenciák ugyanis hangulatunkhoz, jellemvonásunkhoz és kedélyállapotunkhoz igazodnak és nem feltétlen a testi tünetekhez. Ezek a kedélytünetek a mindennapi hangulatunk és érzéseink, melyek Bach szerint negatív kedélyállapotok, s a testi megbetegedések legfőbb kiváltó okai.

A Bach virágterápia jelentősége, hogy személyes továbbfejlődésünkkel egyúttal megelőzzük a testi betegségeket. Ha ugyanis egy testi betegségtől elvesszük a „táplálékot” azaz a negatív kedélyállapotot visszaalakulhat és végül az ember belső gyógyulásával, teljesen elmúlhat.

A virágesszenciákat Bach már kutatásai során is rendszer alapján csoportosította. Először tizenkét virággal kísérletezett, melyet tizenkét gyógyítónak nevezett el, majd az ezt követő hét új kísérleti virágot pedig hét segítőnek. Élete utolsó éveiben a meglévő virágokhoz még tizenkilencet tett hozzá, így jutott el a harmincnyolc virághoz.

Az általa leírt esszenciák és a hozzájuk rendelhető lelkiállapotokat hét csoportra osztotta az alapján, hogy az egyén mely területén borult meg a lelki egyensúly.

  1. Félelem
  2. Bizonytalanság
  3. A jelen történései iránti érdektelenség
  4. Magányosság
  5. Mások elképzelései és külső hatások iránti túlérzékenység
  6. Kétségbeesés
  7. Aggódás – mások boldogulása miatt

A Bach virágok tipizálása

Félelem – Bach szerint a valóságban a félelemnek nincs helye, ha az egyén megfelelő önbizalommal és hittel van önmaga felé.

Bizonytalanság – ha letérünk utunkról, nem hallgatunk belső Énünkre. A bizonytalanság az önbizalom és a céltudatosság fejlesztésével haladható meg, amikor az egyén mer döntéseket hozni és cselekedni. A cselekvésből elkövetett hiba, sokkal jobb, mint a passzivitás.

Érdektelenség a jelen történései iránt – Pontosabban menekülés a jelen nyomasztó pillanatai elől. Az egyén nem meri, vagy akarja felvállalni a felelősséget a saját életéért. Nem mindegy ugyanis, hogy az ember mennyire képes személyes sorsáért felelősséget vállalni.

Magányosság – Megnemértettség, azaz amikor úgy érezzük, hogy nehézségeink akadnak a kapcsolatok létesítésével, a megfelelő kommunikáció kialakításával.

Túlérzékenység – Bach szerint a problémák két nagy csoportba oszthatóak: vagy túlságosan rá akarjuk kényszeríteni akaratunkat másokra, vagy pedig túlságosan engedünk mások befolyásának. Ezáltal az ember esetlegesen nem megfelelően reagál az őt ért hatásokra, és emiatt képtelen az egészséges önérvényesítésre.

Kétségbeesés – Akkor alakul ki, amikor az ember nem látja a megoldást a problémáira. Sokszor képtelen egy magasabb nézőpontból szemlélni az őt körülvevő elkeserítő helyzetet és ezáltal nem látja a kiutat. A kétségbeesés állapotában az ember spontaneitása lecsökkenhet, nem képes aktívan cselekedni és döntéseket hozni.

Aggódás – Azok a lelkiállapotok, amikor az ember az elfogadás képessége nélkül túlságosan rá akarja kényszeríteni akaratát másokra. Az intolerancia ebben a csoportban mindegyik virágnál fellelhető. Általános esetben a kiutat a másik ember önzetlen, feltételszabás, viszonzásvárás és személyválogatás nélkül elfogadása jelenti.

A fent említett alaphibákon kívül betegséget idézhet még elő az unalom és a félelem. Éppen ezért a méltó célok és ideálok adnak értelmet életünknek, mely biztonságot, megnyugvást hoz mindennapjainkba. Ha céljaink összhangban vannak belső értékeinkkel és azt tesszük, amit fontosnak tartunk, akkor jó úton járunk, melyről letéríteni nem lehet. Az embernek csak el kell hinnie, hogy azzá válhat, amivé akar, hiszen amiben képes hinni, azt meg is valósíthatja.

Ha a személyiség megleli a kivezető utat a zűrzavarból és a behatároltságból, visszajut az erényekhez, melyek értelmet adnak életünknek, és harmóniával ajándékoznak meg. Az igazi siker és boldogsághoz vezető út, ha az egyén önnön elhatározása szerint élhet anélkül, hogy mások mondanák meg neki mit tegyen.

Címkék: PR